Kontaktujte nás

+421 908 777 625

Najlepšie riešenie pre tepelný komfort v domácnosti

Podlahové kúrenie

Najpoužívanejší systém podlahového kúrenia je prostredníctvom tepelnej karbónovovej fólie (Heat plus,Hi Heat,Excel). Do vlhkého prostredia (napr. kúpeľne, pracovne, sauny) a priamo pod dlažbu sa aplikuje odporový vykurovací kábel alebo odporová vykurovacia rohož.

Tento variant pre stredne veľký rodinný dom (100-130m2 obytnej plochy) stojí približne 2000-3000 EUR. Všetko však závisí od množstva, kvality použitého materiálu a rozsahu prác. Väčšinou sám majitel objektu pri montáži určuje finálne rozmiestnenie a množstvo vykurovacej fólie. Zvyčajne tam ubudne pár metrov a tým pádom samozrejme poklesne aj výsledna cena. Dôležitá informácia pre nás je, či vykurovací systém plánujete pod poter alebo parkety a či sa jedná o novostavbu alebo rekonštrukciu.


Pre koho je podlahové kúrenie vhodné ?

Tepelné vykurovacie fólie sú určené pre podlahové vykurovanie do bytov, rodinných domov, výrobných hál, nemocničných zariadení. Zároveň je vhodné pri rekonštrukcii bytov a domov, kde nie je možné vybrať pôvodnú podlahu. Tepelná fólia aj s podložkami je tenká cca 6 mm + podlahová krytina, takže nedochádza k zníženiu svetlej výšky miestnosti. Podlahové fólie sa zapájajú do výkonu podľa toho, aký vyžaduje tepelná strata objektu a aký povoľuje výrobca vybranej podlahy (parkety, laminát, kameň, PVC atď.). Spôsoby uloženia tepelnej fólie sú závislé od budúcej podlahy, pri parketách, laminátovej podlahe sa pod fóliou ukladá ešte izolačná vrstva. Pri dlažbe, kameni sa použije odporová rohož v sieťke, ktorá sa pretrie (zagletuje) flexibilným "klebrom", na ktorý sa následne lepí dlažba alebo kameň. Pri novostavbách (trvalo obývané objekty) sa väčšinou používa systém uloženia vykurovacej fólie priamo pod poter (ako akumulačné kurenie).

Pri inštalácii tepelnej fólie sa prihliada aj na efektivitu, fóliu je možné vyložiť na celú plochu alebo iba na pochôdzný komfort. Niekedy nie je potrebné vykladať celú plochu miestností. Na účinnosť a výhrevnosť nemá toto ekonomické vyloženie žiaden dopad. Regulácia tepelnej fólie prebieha za pomoci termostatov, ktoré možno umiestniť pre každú miestnosť samostatne, tým je možné regulovať teplotu v každej miestnosti nezávisle od iných miestností a dosiahnuť požadovaný tepelný komfort. Teplo vyrobené tepelnou fóliou sa produkuje presne tam kde treba. V podlahe sa nestráca tak ako pri klasickom vykurovaní (potrubie, kotle v pivnici, komín), nedochádza teda k zbytočným stratám, ktoré inak zaplatíte.

Princíp uhlikovej tepelnej fólie

Princípom celoplošnej vykurovacej fólie je infračervené žiarenie a priamy prenos tepla do okolitého prostredia a na predmety. Funguje rovnako ako slnečné žiarenie, ktoré nie je priamo teplo, ale dopadom na predmety sa mení na teplo. Názorným príkladom môže byť to ako nas zahrejú aj v zime slnečné lúče aj keď je teplota okolia veľmi nízka.

Na dosiahnutie tepelného komfortu pri vykurovaní tepelnou fóliou v porovnaní s klasickým výhrevným zariadením (radiátor) postačuje kratšia prevádzková doba a nižšia teplota, týmto sa dosahuje úspora na energii. Na rozdiel od klasických radiátorov je vzduch a miestnosť ohriaty tepelnou fóliou vykúrený rovnomerne a účinky vykurovania pociťujete v priebehu 10-15 minút.


Zdravé tepelné kúrenie

V porovnaní s klasickým výhrevným zariadením (radiátor), kde dochádza k cirkulácii teplého vzduchu a pri ktorom zároveň dochádza k víreniu mikročastíc prachu, je kúrenie tepelnou fóliou zdravotne nezávadné. Vhodné najmä pre alergikov a deti. Minimalizuje znižovanie vlhkosti v miestnosti, nezaťažuje imunitný systém a obranyschopnosť ľudského organizmu.

Zloženie tepelnej fólie:

Inštalácia tepelnej fólie:

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY ZÁKAZNÍKOV

FAQ

Akú budem mať spotrebu pri podlahovom kúrení?

Spotreba elektrickej energie je priamo úmerná od troch faktorov, ktoré ovplyvňujú budúce náklady na energie: tepelných strát objektu, požiadaviek na tepelný komfort, od vonkajšej teploty. V porovnaní s kúrením prostredníctvom elektrokotlu, je spotreba energie približne o 20% nižšia.

Aká je záruka, servis a životnosť tepelnej fólie?

Vykurovací systém je pri správnej odbornej montáži autorizovanou firmou stopercentne bezporuchový. Na vykurovaciu fóliu poskytujeme doživotnú záruku. Na termostaty platí záruka stanovená výrobcom. Z praxe však máme overenú dlhšiu záruku ako stanovuje výrobca.

Ako dlho trvá montáž podlahového kúrenia?

Montáž tepelnej fólie pri ploche cca 120 m2 trvá maximálne 1 deň. Vrátane inštalácie termostatov a odskúšania funkčnosti vykurovacieho systému v objekte. Pri realizácie je vhodné, aby zákazník s našou firmou konzultoval celý priebeh montáže a hlavne elektroprípravu rozvodov, ešte pred začiatkom prác.