Ako to funguje ?

Základný princíp

prechodom elektrického prúdu medzi pásovými medenými zbernicami (na okrajoch fólie) sa odporom zahrieva vyhrievací element zalisovaný vo fólii. V tomto prípade karbónová pasta alebo tkanina (podľa typu fólie). Vzniká tak infračervené žiarenie, zdravé a prirodzené teplo imitujúce slnečné žiarenie (pozor nemylit s ultrafialovým žiarením). Tento proces premeny elektriny na teplo je vysoko efektívny, takmer bez strát (95-98,5% efektivity vykurovania)

 

Princíp celoplošnej tepelnej fólie

Princípom celoplošnej vykurovacej fólie je infračervené žiarenie (nazýva sa tiež tepelné žiarenie alebo sálavé teplo) a priamy prenos tepla do okolitého prostredia a na predmety. Funguje rovnako ako slnečné žiarenie, ktoré nie je priamo teplo, ale dopadom na predmety sa mení na teplo. Názorným príkladom môže byť to ako nas zahrejú aj v zime slnečné lúče aj keď je teplota okolia veľmi nízka.

Na dosiahnutie tepelného komfortu pri vykurovaní tepelnou fóliou v porovnaní s klasickým výhrevným zariadením (radiátor) postačuje kratšia prevádzková doba a nižšia teplota, týmto sa dosahuje úspora na energii. Na rozdiel od klasických radiátorov je vzduch a miestnosť ohriaty tepelnou fóliou vykúrený rovnomerne a účinky vykurovania pociťujete v priebehu 10-15 minút.

Tepelné vykurovacie fólie sú určené pre podlahové vykurovanie do bytov, rodinných domov, výrobných hál, nemocničných zariadení. Zároveň je vhodné pri rekonštrukcii bytov, domov, kde nie je možné vybrať pôvodnú podlahu. Tepelná fólia aj s podložkami je tenká cca 6 mm + podlahová krytina, takže nedochádza k zníženiu svetlej výšky miestnosti. Podlahové fólie sa zapájajú do výkonu, ako povoľuje výrobca vybranej podlahy (parkety, laminát, kameň, PVC atď.). Spôsoby uloženia tepelnej fólie sú závislé od budúcej podlahy, pri parketách, laminátovej podlahe sa na fóliou ukladá ešte izolačná vrstva, pri dlažbe, kameni sa podlaha vyrovnáva vhodným poterom, na ktorý sa následne lepí dlažba, kameň (príklady uloženia pre rôzne typy podláh sú v ďalších častiach).

Pri inštalácii tepelnej fólie sa prihliada aj na efektivitu, fóliu je možné vyložiť na celú plochu alebo iba na pochôdzny komfort. Niekedy nie je potrebné vykladať celú plochu miestností, na účinnosť a výhrevnosť nemá toto ekonomické vyloženie žiaden dopad.

Regulácia tepelnej fólie prebieha za pomoci termostatov, ktoré možno umiestniť pre každú miestnosť samostatne, tým je možné regulovať teplotu v každej miestnosti nezávisle od iných miestností a dosiahnuť požadovaný tepelný komfort.

Teplo vyrobené tepelnou fóliou sa produkuje presne tam kde treba,v podlahe,nestráca tak ako pri klasickom vykurovaní (potrubie,kotle v pivnici,komin), nedochádza teda k zbytočným stratám, ktoré inak zaplatíte.

 

Zdravé tepelné kúrenie 

V porovnaní s klasickým výhrevným zariadením (radiátor), kde dochádza k cirkulácii teplého vzduchu, a pri ktorom zároveň dochádza k víreniu mikročastíc prachu, je kúrenie tepelnou fóliou zdravotne nezávadné, vhodné pre alergikov a deti. Minimalizuje znižovanie vlhkosti v miestnosti, nezaťažuje imunitný systém a obranyschopnosť ľudského organizmu.

 

Klasické a infračervené vykurovanie – porovnanie:

Inštalačné schémy zapojenia:

Zloženie tepelnej fólie:

 

1. PET fólia

2. PET fólia

3. Karbónové tepelné pruhy

4. Strieborný pásik

5. Medený vodivý pásik

 

 Spôsoby inštalácie tepelnej fólie pod rôzne typy podláh

 

1. Drevená podlaha/laminát                

2. PE fólia (krytie proti vode)

3. Tepelná fólia

4. Izolácia

5. Betón/Anhydrit/Drevo